Michael S. Gazzaniga

Dyrektor Centrum Studiów nad Umysłem SAGE na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara oraz Letniego Instytutu Kognitywistyki. Pracuje również w Prezydenckiej Komisji do spraw Bioetyki oraz jest członkiem Amerykańskiej Akademii Nauki i Sztuki, a także Instytutu Medycyny przy National Academies. Michael Gazzaniga jest autorem wielu książek i artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych. Najsłynniejszą książką jego autorstwa jest The Ethical Brain. Mieszka w Kalifornii.

Zobacz książki tego autora