Bogdan Wojciszke

Bogdan Wojciszke jest profesorem psychologii, Dziekanem Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz członkiem Komitetu Nauk Psychologicznych PAN (wcześniej związany z Uniwersytetem Gdańskim). Jest autorem licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, psychologii władzy oraz dynamiki związków uczuciowych. Do jego najbardziej znanych publikacji należą: „Psychologia miłości” oraz „Człowiek wśród ludzi”.

Zobacz książki tego autora