Barbara Dolińska

Barbara Dolińska – psycholog, doktor nauk medycznych z dziedziny medycyny i psychologii klinicznej. Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i psychopatologii, obecnie szczególnie w aspekcie problemów prokreacyjnych.

Zobacz książki tego autora