Współczesny świat jest coraz bardziej skomplikowany co pokazują książki z serii "Świat w oczach wybitnych myślicieli", coraz trudniej w nim o proste odpowiedzi na proste pytania. John Brockman w książkach pod swoją redakcją stara się jednak zadawać pytania nurtujące współczesnego człowieka, a wybitne umysły, nazwane przez niego trzecią kulturą, udzielają na nie odpowiedzi. Trzecią kulturę tworzą ci naukowcy i myśliciele ze świata empirii, którzy poprzez swoje dociekania i publikacje naukowe zajmują miejsce tradycyjnej elity intelektualnej, ujawniając głębokie znaczenie ludzkiego życia i określając na nowo, kim i czym jesteśmy.

Zapraszamy na intelektualną przygodę w dobrym towarzystwie!